Smartboarden

Smartboarden – ett fantastikst verktyg för formativ bedömning. Genom att följa eleverna på håll när de jobbar vid smarboarden får jag många fina tillfällen till formativ bedömning. Här visar de både sina färdigheter och förklarar och resonerar tillsammans.