Några foton från förra läsåret

Några foton från förra läsåret då och hur vi arbetade med digitala verktyg i undervisningen i årskurs 1.