Upphovsrätt och Källkritik

Upphovsrätt och källkritik
Vi som fotat och filmat är lärare och elever i klassen och till alla elever som är med på foton så har föräldrarna gett sitt godkännande.

Övriga bilder är hämtade från Webbstjärnans hemsida eller andra fria resurser. Genom vårt arbete med webbpublicering har vi fått många tillfällen att prata om både upphovsrätt och källkritik.

Självklart deltog vi på Källkritikens dag som IIS anordnade. Läs mer om det i vårt inlägg om Källkritik. 

Att jobba med Upphovsrätt och källkritik är en naturlig del i vårt arbete när vi söker fakta och besöker nya sidor. Bla i vårt arbetsområde rymden, där det funnits stora möjligheter att lyfta dessa diskussioner.
I början, när vi började att diskutera gjorde vi det utifrån hur saker och rykten sprids muntligt, för att sedan prata om spridning på Internet. Vi har bl.a använt oss av BAMSES material. 

Eleverna och jag har även tagit upp olika saker vi hört på radio på väg till skolan mm.

Vad gäller just upphosvrätten är vi noga med att inte publicera något som andra elever gjort om vi inte fått deras vårdnadshavares godkännande. Vi har pratat mycket om Creative Commons och även hur man kan göra nya bilder och miljöer med hjälpa av bl.a greenscreen och utifrån dessa har vi pratat om både upphovsrätt och källkritik.

Bakgrundsbilden på vår webbsida är hämtad från Pixabay.

Som ett resultat av dessa diskussioner frågar eleverna ofta ”Är det sant”, samt är mycket uppmärksamma på om någon fotograferar dem eller deras material utan tillstånd mm.

Vi har även diskuterat Avtalet för Webbstjärnan inför publicering av vårt material.

Internetstiftelsen i Sverige erhåller en fri och i tiden obegränsad rätt att använda det på webbsidan publicerade materialet i syfte att marknadsföra Webbstjärnan, Internetstiftelsen i Sverige eller användandet av Internet i stort. Internetstiftelsen i Sverige kommer att spara det på webbsidan publicerade materialet för framtida forskningsändamål.
Ur Avtalet för Webbstjärnan