Varför ska vår webbplats vinna webbstjärnan?

Elevernas motivering:

Här nedan delar några av eleverna i 2a med sig av sina tankar om internet i skolan. Dessa skrev de när de fick frågan om varför just de skulle vinna Webbstjärnan och varför det är så bra att ha med sig de kunskaper de fått via Webbstjärnan.

”Det bästa med internet är Skolplus. För att på Skolplus kan man jobba med många olika ämnen och det är kul. Jag gillar Webbstjärnan för man kan visa upp sitt arbete”.

Eila, 2a

 

”Jag gillar internet för man får veta fakta. Jag gillar ipad för man får göra massa med roliga övningar. Jag gillar att kommentera på bloggen”.
Johannes, 2a

 

”Jag gillar internet och jag skulle vilja jobba med det varje dag”.
Thea, 2a

 

”Man kan ha internet i hus. Man kan ha internet i skolan. Man behöver internet överallt”.
Eliyana, 2a

 

”Jag har lärt mig att alltid vara schysst på internet. Jag vill vinna Webbstjärnan för att få pengar till klasskassan. Min favoritgrej på internet är Skolplus”.

Ovan är bara några av elevernas motiveringar. Sammanfattningsvis är de stolta över sina kunskaper och att de som ”bara” går i åk 2 kan vara extralärare för andra klasser och visa vad de kan för att lära sina kompisar. De tycker också att de har fått många tips via Webbstjärnans hemsida på saker som de provat som lärt dem mer. Tex Scratch, Om källkritik mm.

Min (lärarens) motivering:

Eleverna delar generöst med sig av vad de jobbar med, sina elevproduktioner och tips och ideer på hur man kan möta digitaliseringen och den reviderade läroplanen gällande just detta.

Genom att eleverna använder digitala verktyg och lärresurser kan jag som mentor för klassen göra anpassningar som ger eleverna goda förutsättningar på väg mot ökad  måluppfyllelse. Eleverna lär varandra, och utforskar nya hemsidor, appar mm tillsammans.

Arbetet med digitala verktyg och tekniska hjälpmedel har även gett mig som mentor större underlag för både subjektiv och formativ bedömning. Framförallt har jag fått många naturliga tillfällen för att bedöma eleverna formativt och arbetet på webben har därmed gett mig möjlighet att individualisera mer, utifrån kunskapsnivå. Det i sin tur ger goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Eleverna har verkligen utvecklat sina kunskaper i att använda digital teknik och är mycket medvetna om hur man förhåller sig på nätet och  har även på ett mycket generöst sätt delat med sig av sina kunskaper till andra elever på skolan. De har även stannat på skolan efter skoltid för att utbilda pedagoger samt visa upp sitt arbete på Öppet hus.

Digitaliseringen är en naturlig del i vårt skolarbete.

Cecilia Johansson, mentor Rotundaskolan 2a